حركت كاروان اسرا به سوی شام

كاروان اسرا ـ كوفه تا شام

«سید بن طاووس در اقبال نقل كرده از امام سجاد علیه السلام سوال كردند: آقا شما را چگونه به شهر شام بردند؟...» [مقتل] (2:38) ...

1401/05/27
|
22:20
دسترسی سریع