كه یا من اسمه دوا و ذكره شفا حسن

شهادت ـ امام حسن مجتبی(ع)

همیشه می زنم صدا ز سوز دل تو را حسن
عنایتی دلم شود ز دام غم رها حسن
مرا مخواه بیش از این به غصه مبتلا حسن
خدا اجازه می دهد چنین دعا كنم حسن
كه یا من اسمه دوا و ذكره شفا حسن
” كریم آل فاطمه امام مجتبی حسن “...

1401/06/13
|
10:09
دسترسی سریع