رفتی ای مسافر بی من

اربعین حسینی

رفتی ای مسافر بی من
من كجاها رفتم بی تو
رفتی با اباالفضل و من
با یتیما رفتم بی تو
تنت روی خاكا جا موند و
سرت روی نی همراهم بود
صدای علی تو فریادم
صدا مادرم آهم بود
چهل‌روزه چهل‌ماهه چهل‌ساله
دل زینب كنار تو تو گودالِ...

1401/06/23
|
14:16
دسترسی سریع