علیِّ مرتضی با فرق تا ابرو شكسته

رمضان‌المبارك ـ شب نوزدهم

علیِّ مرتضی با فرق تا ابرو شكسته
میان منبر و محراب خونینش نشسته
شكسته قلب حیدر زداغ سینه و درد
دگر دردم دوا كن كه گشتم زارو مضطر
بیا زینبم نشین در برم درین دم‌های آخر
دگر می‌روم زپیش شما به‌سوی حیّ داور

1402/01/20
|
14:19
دسترسی سریع