از خون فرق مولامون محراب كوفه پر خونه

امام علی(ع) ـ شهادت

از خون فرق مولامون محراب كوفه پر خونه
تو سجده كشته شد اون كه گفتن نماز نمی خونه
پر زخمی تو بستر شبیه فاطمه
چشای نیمه بازش ضریح فاطمه
هِی می خونه بیا ای مسیحای علی
بی قراره مسیح فاطمه
بی من رفتی من جا موندم
بی تو مردم اما موندم
تنها رفتی تنها موندم

1402/01/21
|
17:05
دسترسی سریع