وداع ای ماه عشق و جوشش و شور

وداع با ماه مبارك رمضان

وداع اى ماه عشق و جوشش و شور

وداع ای ماه حق و تابش نور
وداع اى شافع مقبول درگاه

وداع اى ماه خوب عصمت الله
چه دلهاى فسرده شاد كردى

چه جانهاى گران ازاد كردى

چه دولتها به ارزانى كه دادى

چه درهایى به رحمت برگشادى

1402/01/28
|
10:13
دسترسی سریع