ای معلم ای توانده روان و جان ما

روز معلم

ای معلم ای توانده روان و جان ما
ای كه جان فدا كنی كه پروری روان ما
قاصر از بیان قدر شامخت زبان ما
تا كه دانش است ، بر جهان عصاست
مر تو را سپاس، مر تو را سپاس
قلب مهربان و روح پاك خویش را
هدیه می‌دهم كه جان و هستیم ز توست
دیده و دل و تن و روان و روح و جسم و جان...

1402/02/11
|
11:07
دسترسی سریع