شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق یا حضرت صادق

شهادت امام صادق(ع)

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق
از مكتب تو جن و ملك علم گرفتند انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق
دانشگه شیعه كه وجودش همه فخر است از توست، گوهر بار شده حضرت صادق

1402/02/25
|
14:50
دسترسی سریع