بانوی كریمه سلام ..

میلاد حضرت معصومه(س)

عطر خدا دارد حرم
شوق زیارت در سرم
بانو كریمه سلام
تو سبز سبزی چون بهار
گرمی مهرت ماندگار
بانوی كریمه سلام ..

1402/02/29
|
18:26
دسترسی سریع