به لاله در خون خفته

دهه فجر

به لاله ی در خون خفته
شهید دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر
به اشک لرزان مادر

که راه ما باشدا راه تو ای شهید

همه به پیش به یک صدا
جاویدان ایران عزیز ما

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد ای شهید

قسم به اسم آزادی
به لحظه ای که جان دادی
به قلب از هم پاشیده
شهید در خون غلطیده
قسم به عزم هم رزمان
ستمکشان با ایمان
به خستگان جان بر کف
دلاوران هم پیمان

که راه ما باشدا راه تو ای شهید

1398/11/17
|
10:02
دسترسی سریع