شب تنهایی گرفته بود دلم

امام هادی(ع) ـ شهادت

شب تنهایی گرفته بود دلم
انگاری آتیش زدن به حاصلم
تن اشک روچشام لرزیده بود
آخر غربت و با چشم دیده بود
هنوزم اونهمه غم تو خاطره
که می دید قبر آقاش بی زائره
دل مردمونشون رو پر کینه دیده
سامرا را شبیه مدینه دید

1399/11/26
|
20:59
دسترسی سریع