مسیح سبز نفس‌های تو حیاتم داد

امام جواد(ع) ـ میلاد

مسیح سبز نفس‌های تو حیاتم داد
شعاع نور ضریحت به جاده‌ام افتاد
برای آن که خدا حاجت مرا بدهد
مرا نوشت مرید و تورا نوشت مراد
چگونه لطف نداری به این اسیری که
غلام حلقه به دوش تو بوده مادر زاد

1399/12/04
|
12:24
دسترسی سریع