علی علی علی علی علی اکبر

حضرت علی اکبر(ع) ـ میلاد

علی علی علی علی علی اکبر
او که مثه قمر می تابه
روی آغوش حیدر خوابه
او که مثه عقیق نابه
پسر ارشد اربابه
خودش اربابه

1400/01/04
|
12:14
دسترسی سریع