غبار گم شد و باری بهار پیدا شد

12 فروردین ـ روز جمهوری اسلامی

غبار گم شد و باری بهار پیدا شد
نگاه منتظر سالها شکوفا شد
تمام خاک پر از عطر روز جمهوریست
شب سیاه ستم صبح آشکار شد.

1400/01/11
|
12:07
دسترسی سریع