دعوت مراجع معظم تقلید و علمای اعلام برای حضوری حداکثری

سفارش و دعوت مراجع معظم تقلید و علمای اعلام برای حضوری حداکثری و پرشور در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا 1400

1400/03/27
|
19:35
دسترسی سریع