با مشک عمو رفت مگر آب بیارد

نهم محرم ـ تاسوعا

با مشک عمو رفت مگر آب بیارد
آن کودک تب دار که لب تشنه فتاده
اگر تاب بیارد
آمد به لب علقمه صد شور برانگیز
نزدیک لب آورد کفی آب بنوشد
به ناگاه فرو ریخت

1400/05/26
|
18:07
دسترسی سریع