غم آتیش درد دلامو تو كه نمی دونی رضا جانم

فاطمه معصومه(س) ـ وفات

غم آتیش درد دلامو تو كه نمی دونی رضا جانم
غم چشمه ی اشك چشامو كسی نمیدونه رضا جانم
دیدی آخرشم نرسیدم آخرش داداشمو ندیدم
تو فراق تومن چی كشیدم توكه نمیدونه رضا جانم
كسی نمی دونه رضا جانم
بیا كه تو دام غم اسیرم
..

1400/08/25
|
07:35
دسترسی سریع