33سال از بمباران شیمیایی سردشت می گذرد، جنایتی که همچنان سکوت مدافعان دروغین حقوق بشر را درپی دارد.

در حمله ناجوانمردانه رژیم بعث یه شهر سردشت رد هفتم تیر سال 66 ، 119 نفر از ساکنان غیرنظامی شهر شهید و بیش از هشت هزار نفر دچار مصدومیت شیمیایی شدند

به رغم حمایت شرکتهای غربی از فروش سلاحهای شیمیایی به رژیم بعث تاکنون هیچ یک از دولتهای غربی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود نشده اند

1399/04/07
|
11:35
دسترسی سریع