رفتار دوگانه غرب در برابر آزادی بیان

در حالی که در فرانسه و اروپا اهانت به مقدسات مسلمانان آزاد است انتقاد از هولوکاست جرم محسوب می‌شود.

.

1399/06/22
|
14:31
دسترسی سریع