زکات شکرانه سلامت و برکت

در دین مبین اسلام بر پرداخت زکات در کنار برپایی نماز، تاکید فراوان شده از جمله اینکه پرداخت زکات، موجب برکت اموال و بیمه و حفظ کننده آن شمرده شده است.
پردخت زکات در کشور در شش ماهه اول امسال رشد چشمگیری داشته است

1399/07/05
|
13:52
دسترسی سریع