برگزاری پویش معرفی حجاب در اوکراین

شماری از بانوان مسلمان شهر کیف، پایتخت اوکراین، در روز جهانی حجاب پویشی را برای معرفی این فریضه به اجرا درآوردند و تعدادی از زنان این کشور داوطلبانه اقدام به پوشیدن حجاب کردند.

فعالیت های روز جهانی حجاب با مشارکت کشورهای مختلف جهان آغاز شده است

1399/11/15
|
11:59
دسترسی سریع