تداوم دین ستیزی رئیس جمهور مصر

دستور السیسی برای حذف آیات و احادیث از متون درسی

پس از دستور عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر نسبت به حذف آیات قرآن و احادیث نبوی از کتاب های درسی، به بهانه جلوگیری از نشر افکار افراطی، انتقادات تازه ای از جانب علما و فعالان اجتماعی متوجه وی شده است.

1399/12/03
|
10:48
دسترسی سریع