گرایش به حجاب اسلامی در روسیه افزایش یافته است

در کشور روسیه حتی بانوان غیر مسلمانان نیز تمایل به پوشش اسلامی دارند

1399/12/19
|
11:41
دسترسی سریع