برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

دفاع از اندیشه امام - به روز بودن اندیشه امام خمینی

پیروی از اندیشه های امام بقا بر میت نیست و اخباریگری نیز نیست

1398/05/28
|
11:38
دسترسی سریع
برای بیداری