برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

چگونگی حاكمیت ولایت مطلقه فقیه

تمثیل حاكمیت پلیس بر چراغ قرمز برای ولایت مطلقه فقیه

1398/11/19
|
15:12
دسترسی سریع
برای بیداری