برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

پایبندی افراد به اصول دینی و انقلابی از نظر امام خمینی

تعریف و تمجید امام خمینی از افراد تا زمان پایبندی به اصول دینی و انقلابی است و در صورت عدول افراد از اصول تعریف من ساقط می شود و میزان حال فعلی افراد است

1398/05/28
|
11:19
دسترسی سریع
برای بیداری