برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

انتقاد پذیری امام خمینی در عین حال مخالفت با ساختار شكنی

امام انتقاد از خود و شعار بر علیه خود را می پذیرفت و ناراحت نمی شد اما با ساختار شكنی و اغتشاش به شدت برخورد می كرد

1398/07/06
|
09:36
دسترسی سریع
برای بیداری