برای بیداری جمعه از ساعت 2:40 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

براي بيداري

وابستگی سیاسی كشورهایی مانند ژاپن در عین پیشرفت

درست است كشورهایی مانند ژاپن پیشرفته هستند اما از نظر سیاسی بسیار وابسته اند. خاطره ای از ژاپن

1398/07/01
|
10:38
دسترسی سریع
برای بیداری