بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

چگونگی گمراه شدن انسان

خداوند كسی را از اول گمراه نمی كند اما اگر خودش خواست دیگر هیچ كس نمی تواند او را نجات بدهد

1397/10/24
|
14:18
دسترسی سریع
بر كرانه نور