بر کرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

ادعا و عمل (از نظر قرآن عمل نکردن صرف توبیخ ندارد اما...)

از نظر قرآن عمل نکردن صرف توبیخ ندارد اما اگر کسی چیزی را بگوید و خود عمل نکند و همین طور پست و مقامی بگیرد و عمل نکند مواخده می شود

1397/11/03
|
14:23
دسترسی سریع
بر کرانه نور