بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

ادعا و عمل (از نظر قرآن عمل نكردن صرف توبیخ ندارد اما...)

از نظر قرآن عمل نكردن صرف توبیخ ندارد اما اگر كسی چیزی را بگوید و خود عمل نكند و همین طور پست و مقامی بگیرد و عمل نكند مواخده می شود

1397/11/03
|
14:23
دسترسی سریع
بر كرانه نور