بر کرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

پاسخگویی به شبهات

حوزه باید به کرسی آزاد اندیشی اهمیت بدهد تا مسلح به پاسخ گویی به شبهات باشد و حوزه تماما فقه نیست بلکه همه علوم را باید در کنار هم به طلبه آموخت

1397/10/25
|
09:42
دسترسی سریع
بر کرانه نور