بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

پاسخگویی به شبهات

حوزه باید به كرسی آزاد اندیشی اهمیت بدهد تا مسلح به پاسخ گویی به شبهات باشد و حوزه تماما فقه نیست بلكه همه علوم را باید در كنار هم به طلبه آموخت

1397/10/25
|
09:42
دسترسی سریع
بر كرانه نور