بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

ایمان

نجاسات ظاهری با آب یا مطهرات دیگر پاك می شوند اما كفر و ربا و قمار و... با هیچ چیزی غیر از ایمان پاك نمی شوند

1397/10/26
|
13:18
دسترسی سریع
بر كرانه نور