بر کرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

ایمان

نجاسات ظاهری با آب یا مطهرات دیگر پاک می شوند اما کفر و ربا و قمار و... با هیچ چیزی غیر از ایمان پاک نمی شوند

1397/10/26
|
13:18
دسترسی سریع
بر کرانه نور