بر کرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

اهمیت کعبه

کعبه تنها برای نماز نیست. ما تمام هست و نیستمان با کعبه است و شناسنامه مان هم حضرت ابراهیم است

1397/10/26
|
13:54
دسترسی سریع
بر کرانه نور