بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

اهمیت كعبه

كعبه تنها برای نماز نیست. ما تمام هست و نیستمان با كعبه است و شناسنامه مان هم حضرت ابراهیم است

1397/10/26
|
13:54
دسترسی سریع
بر كرانه نور