بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

حفط حجاب - اگر از مسئولین گله داریم، رابطه خود را با دین بهم نزنیم!

اگر با مسئولی ناراحتی داریم یا انتقادی داریم حساب انتقاد با احكام دینی جداست بنابراین نباید از حجاب دست بكشیم به خاطر لج با فلان مسئول

1397/11/03
|
09:47
دسترسی سریع
بر كرانه نور