بر کرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

نباید توبه کردن به مسخرگی کشیده شود

کسی از اول قصد این باشد که گناه کند بعد بگوید توبه می کنم این دو گناه کرده یکی معصیت و دیگر تمسخر توبه

1398/06/23
|
11:49
دسترسی سریع
بر کرانه نور