بر كرانه نور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو معارف

بر كرانه نور

نباید توبه كردن به مسخرگی كشیده شود

كسی از اول قصد این باشد كه گناه كند بعد بگوید توبه می كنم این دو گناه كرده یكی معصیت و دیگر تمسخر توبه

1398/06/23
|
11:49
دسترسی سریع
بر كرانه نور