به رنگ خدا شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:30 به مدت 70 دقیقه

فضای مجازی و آسیب های آن – تغییر در شناخت (حب و بغض در فضای مجازی)

گفتگوی رضا یوسف زاده و مصطفی ضابط كارشناسان رسانه و فضای مجازی در برنامه ی به رنگ خدا با موضوع آسیب های فضای مجازی در قالب آیتم دنیای شیشه ای

1397/11/24
|
12:08
دسترسی سریع
به رنگ خدا