زمزم احكام هر روز بجز جمعه ها از ساعت 12:20 به مدت 20 دقیقه

رادیو معارف

زمزم احكام - ويدئوي مربعي

عدم فروش ساختمان های ساخته شده به قصد بالارفتن قیمت

آیا كسی كه ساختمان هایی را كه ساخته است به قصد بالارفتن قیمت آن در معرض فروش نگذارد، كار حرامی انجام داده است؟
آیا مالیات ندادن شخصی كه شغل آزاد دارد، حرام است؟

1399/03/06
|
10:02
دسترسی سریع
زمزم احكام - ویدئوی مربعی