مهربان باشیم شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:00 به مدت 60 دقیقه

تاثیر آه دیگران بر زندگی انسان! - استاد قرائتی

گاهی غرور ما رو می گیره و یه كاری می كنیم و خدا از اون طرف خدا حالمون رو می گیره - استاد قرائتی

1397/11/06
|
11:08
دسترسی سریع
مهربان باشیم