پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

خداباوری و تربیت دینی فرزند

استاد قدوسی در پرسمان خانواده به خداباوری و تربیت دینی فرزندHK می پردازند و نسبت به شرایط جدید زندگی، الگوپذیری ها، فضای مجازی و... توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011018
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1401/12/20
|
11:14
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی