پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

لغزش های زندگی و روال درست زندگی

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به لغزش های زندگی و روال درست زندگی می پردازند و نسبت به خیانت، مهرورزی و حال خوب داشتن توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011025
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1401/12/03
|
15:48
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی