پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

روابط قبل از ازدواج و تولید ریسك سوء ظن

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به روابط قبل از ازدواج می پردازند و نسبت به تولید ریسك سوء ظن در چنین ازدواج هایی توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011109
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/01/28
|
11:42
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی