پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

پیامك بازی، فضای مجازی و رابطه با دیگران

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به پیامك بازی نوجوانان با جنس مخالف می پردازند و درباره حل موضوع راه حل هایی را بیان می فرمایند.

پرسمان خانواده
14011109
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1401/11/26
|
15:10
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی