پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

ترمیم ساختار خانه و خانواده(مرزها در خانواده)

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به مرزها در خانواده می پردازند و درباره قواعد ایجاد این مرزها توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011214
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/02/13
|
10:34
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی