پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

الگوی تربیتی و فضا و واقعیت های امروزی

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده بهالگوی تربیتی و فضا و واقعیت های امروزی می پردازند و درباره مهارت دینداری توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14011214
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/02/09
|
11:12
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی