پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

فرزندآوری

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به موضوع فرزندآوری می پردازند و نسبت به آسیب های تجمل گرایی هشدار می دهند.

پرسمان خانواده
14011221
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1401/12/27
|
13:39
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی