پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

فرزندآوری، اقتصاد، تربیت

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به موضوع فرزندآوری و مسائل اقتصادی و تربیتی می پردازند و نسبت به توكل به خداوند توصیه می دهند.

پرسمان خانواده
14011221
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/01/16
|
11:13
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی