پرسمان خانواده یكشنبه از ساعت 18:00 به مدت 45 دقیقه

رادیو معارف

پرسمان خانواده - جلال شاه محمدي

جایگاه و حریم پدر در خانواده

استاد قدوسی در این سوال پرسمان خانواده به جایگاه و حریم پدر در خانواده می پردازند و نسبت به داشتن فاكتورهای قدرت یك پدر در خانواده توضیح می دهند.

پرسمان خانواده
14020127
حجت الاسلام دكتر سیدابوالفضل قدوسی
سركار خانم محبوبه شیرعلی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ خانواده
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام قدوسی
استاد قدوسی
دكتر قدوسی
مشاور خانواده

1402/02/19
|
13:58
دسترسی سریع
پرسمان خانواده - جلال شاه محمدی