پرسمان كودك و نوجوان دوشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

تفكر با گفتار در كودكی

استاد همتی در این سوال پرسمان كودك و نوجوان به موضوع تفكر با گفتار در كودكان می پردازند و نسبت به رفع آن راهكار ارائه می دهند.

پرسمان كودك و نوجوان
14020107
حجت الاسلام دكتر مجید همتی
آقای عباسعلی توفیقی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ كودك و نوجوان
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام همتی
استاد همتی
دكتر همتی
مشاور خانواده

1402/02/13
|
10:36
دسترسی سریع
پرسمان كودك و نوجوان