پرسمان كودك و نوجوان دوشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

بازی با كودكان

استاد همتی در این سوال پرسمان كودك و نوجوان به بازی با كودكان می پردازند و نسبت به انواع بازی ها توضیح می دهند.

پرسمان كودك و نوجوان
14020107
حجت الاسلام دكتر مجید همتی
آقای عباسعلی توفیقی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ كودك و نوجوان
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام همتی
استاد همتی
دكتر همتی
مشاور خانواده

1402/02/09
|
11:12
دسترسی سریع
پرسمان كودك و نوجوان