پرسمان كودك و نوجوان دوشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

بحران جنسی و آسیب فضاهای نامناسب

استاد همتی در این سوال پرسمان كودك و نوجوان به بحران جنسی نوجوانان می پردازند و نسبت به آماده سازی فضا برای عدم تحریك فرزندان توضیح می دهند.

پرسمان كودك و نوجوان
14020114
حجت الاسلام دكتر مجید همتی
آقای عباسعلی توفیقی
پرسمان دینی
پرسش و پاسخ كودك و نوجوان
پرسش و پاسخ
حجت الاسلام همتی
استاد همتی
دكتر همتی
مشاور خانواده

1402/02/11
|
11:55
دسترسی سریع
پرسمان كودك و نوجوان